De Collumbehandeling richt zich op het genezen van rug-, nek- en hoofdpijnklachten die voortkomen uit de scheefstand van de nekwervels. Vaak is er een specifiek moment waarop deze scheefstand ontstaan is, maar soms duurt het vele jaren voordat de echte klachten zich openbaren.

De Collumbehandeling bestaat uit twee stappen:

(1) een grondige observatie van de nek, met aandacht voor de positie van de bovenste nekwervels en de beperkingen in de bewegingen die men met de nek kan maken.

(2) een effectieve behandeling die gebaseerd is op deze observatie en die aangepast wordt aan elk individu. Bij deze behandeling wordt gebruikt gemaakt van een uniek massage-apparaat. Via een hele specifieke massage op de nekspieren komen de wervels opnieuw in hun – door de natuur voorziene – positie.

 

Meestal zijn twee behandelingen (met 4 tot 8 weken tussentijd) voldoende voor het verhelpen van een whiplash.

 

De structuur van de nek laat diverse bewegingen toe en is ook bestand tegen heel wat onheil.

Maar als de impact te groot is, kunnen de bovenste wervels hun positie niet meer handhaven en kunnen ze daarna hun oorspronkelijke positie niet opnieuw innemen.

We denken hier uiteraard aan allerhande mogelijke ongevallen en valpartijen (sport, verkeer, …). Maar ook aan te zwaar tillen, problemen bij de geboorte (moeder en/of kind), intubatie bij een operatie, etc.

Een ontwrichting in het AAO-gebied kan zich op verschillende manieren voordoen.

TORSIE

De bovenste wervel (C1 of Atlas ) is enkele millimeters naar links of naar rechts getorst (verdraaid) met als gevolg dat het hoofd en de tweede en derde halswervel sterk gaan compenseren. De rest van de wervelkolom is ook genoodzaakt om een oplossing te zoeken.

Dat kan dan structureel leiden tot scoliosebekkenscheefstand, een beenlengteverschilrugklachten.

 

WHIPLASH

De bovenste wervel staat dubbel uit positie. Bij een whiplash kan het voorkomen dat de atlas extra nog links of rechts getorst is.

 

KLACHTEN

Het eerste probleem (Torsie) geeft bij de aanvang eerder lichtere klachten, maar deze klachten gaan verergeren na verloop van tijd waardoor de noodzaak tot allerhande behandelingen ontstaat.

De whiplashpositie leidt over het algemeen vrij snel tot erge en complexe klachten. Andere therapieën falen (soms jarenlang), of brengen slechts tijdelijke verlichting. Patiënten met een echte whiplash zijn vaak radeloos en hopeloos.

Voor onze behandelaars vertegenwoordigen zij de grootste groep van kandidaten voor een Collum Behandeling.

 

 

MOGELIJKE GEVOLGEN VAN EEN WHIPLASH

Een volledige opsomming van de mogelijke klachten, die kunnen ontstaan als gevolg van een torsie of een whiplash is onmogelijk aangezien ze ook als een co-factor een rol kunnen spelen. Toch doen we hier een poging om er een heleboel op te noemen:

Branderig gevoel of zenuwpijnen of stramheid in nek, rug en/of schouders;

Een krakende nek bij beweging;

Het hoofd is te zwaar;

Hoofpijn vertrekkend vanuit de nek;

Migraine;

Aangezichtspijn;

Slikproblemen;

Tandenknarsen;

Dubbel en/of wazig zien;

Letters dansen voor de ogen bij lezen

Opvallend snelle achteruitgang van zicht;

Pupillen die snel verwijden (of de ene groter dan de andere);

Geen fel licht of lichtflitsen verdragen (behoefte aan een zonnebril)

Evenwichtsproblemen;

Oorsuizen / gehoorvermindering;

Overgevoeligheid voor harde geluiden, krassende geluiden;

Hartritmestoornissen;

Bloeddrukproblemen;

Vermoeide benen;

Moeite met trappenlopen;

Slapend gevoel in benen en armen;

Spiertrekkingen of zenuwpijnen in vingers en tenen;

Krachteloosheid in armen of benen;

Koude handen en/of voeten) (hangt samen met veel te veel andere factoren);

Snel buiten adem zijn/kortademig;

Hyperventilatieklachten / astmatische ademhaling;

Geheugenproblemen en/of lange termijn;

Algemene toenemende vermoeidheid zonder duidelijke oorzaak;

Concentratieproblemen / vergeetachtigheid;

Multitasken onmogelijk of moeilijk(er);

Stotteren;

De draad verliezen bij lezen of praten;

Handschrift verandert;

Dyslectische uitingen;

Oriëntatieproblemen (bijvoorbeeld in het verkeer);

Vertraagd en/of fout reageren / verminderd overzicht (bijvoorbeeld in het verkeer);

Coördinatiestoornissen;

Potentieproblemen;

Toenemende menstruatiepijn / stoornissen in de cyclus;

KISS syndroom bij babies;

Last but not least: de psychologische impact. Zoals angsten / passiviteit / toegenomen onzekerheid / weinig incasseringsvermogen / irritatie / weinig behoefte aan lichamelijk contact / verminderde seksuele behoefte / negatieve instelling / innerlijke onrust / innerlijke leiding raakt zoek / moedeloos en wanhopig gevoel / overgevoelig voor allerhande invloeden, etc, etc.

 

 

DE BEHANDELING

De behandeling, met behulp van een speciaal hiervoor ontworpen massageapparaat, loopt via een strak omlijnde procedure.De massagebehandeling gebeurt op de juiste spieren en moet helemaal correct gedaan worden om het gewenste resultaat te garanderen.Na een behandeling kan de behandelde plek een korte tijd wat gevoelig zijn of zelfs wat beurs aanvoelen. Ook kunnen kunnen er in de weken na de behandeling decompensatiereacties optreden. Die zijn dan een bewijs dat het lichaam her(in)stellende is.